Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjno-informacyjnych do wystawy pt. Then&Now 2020. Wystawa alternatywnych technik Fotografii
Wykonanie projektów graficznych materiałów
promocyjno-informacyjnych do wystawy pt. Then&Now 2020. Wystawa
alternatywnych technik Fotografii
11.02.2020 więcej
Projekt graficzny – layout katalogu wystawy czasowej Tranzyt/Transit. Bob-Nosa Uwagboe
Projekt graficzny – layout katalogu wystawy czasowej
Tranzyt/Transit. Bob-Nosa Uwagboe
27.01.2020 więcej
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych informacyjnych do konferencji naukowej pt. Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych
informacyjnych do konferencji naukowej pt. Sztuka życia.
Tematyka moralistyczna w sztukach plastycznych, muzyce,
literaturze i teatrze Europy nowożytnej
19.11.2019 więcej
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych informacyjnych do wystawy pt. Baumgart / Pijarski. Laboratorium prac fotograficznych
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych
informacyjnych do wystawy pt. Baumgart / Pijarski. Laboratorium
prac fotograficznych
24.10.2019 więcej
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych publikacji: Janusz Pałubicki, Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych publikacji: Janusz
Pałubicki, Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus
Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny
23.10.2019 więcej
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych publikacji: Projekt graficzny katalogu wystawy pt.: Sztuka w 20-leciu międzywojennym
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych publikacji:
Projekt graficzny katalogu wystawy pt.: Sztuka w 20-leciu
międzywojennym
23.10.2019 więcej
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych informacyjnych do wystawy pt. Sztuka w dwudziestoleciu międzywojennym. W kierunku tradycji
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych
informacyjnych do wystawy pt. Sztuka w dwudziestoleciu
międzywojennym. W kierunku tradycji
22.10.2019 więcej
Wykonanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz Spichlerza Opackiego
Wykonanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz Spichlerza
Opackiego
07.10.2019 więcej
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych publikacji: Janusz Pałubicki, Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych publikacji: Janusz
Pałubicki, Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus
Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny
02.10.2019 więcej
Projekt graficzny: layout publikacji i podstawowego layoutu strony internetowej publikacji „Gdańskie Studia Muzealne Seria Nova”
Projekt graficzny: layout publikacji i podstawowego layoutu
strony internetowej publikacji „Gdańskie Studia Muzealne Seria
Nova”
10.09.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się