2015-03-18

Struktura organizacyjna

Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80 - 822 Gdańsk


NIP: 583-10-13-769
Regon: 000276660

strona internetowa: http://www.mng.gda.pl
e-mail: info@mng.gda.pl

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
dr hab. Jacek Friedrich
tel. +48 58 301 70 61 w. 229
e-mail: info@mng.gda.pl

Z-ca Dyrektora, Główny Konserwator Zbiorów
Anna Gosławska-Fortuna
tel. +48 58 301 70 61 w. 229
e-mail: a.fortuna@mng.gda.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
Janusz Soszka
tel. +48 58 301 70 61 w. 205
e-mail: j.soszka@mng.gda.pl

Sekretariat
Grażyna Opanowska
Ewa Martyniak
tel. +48 58 301 68 04 lub +48 58 301 70 61 w. 229
fax. +48 58 301 11 25
e-mail: info@mng.gda.pl

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów
e-mail: inwentaryzator@mng.gda.pl

Główny Inwentaryzator Zbiorów
Mirosław Szwabowicz
tel. +48 58 301 70 61 w. 260
e-mail: m.szwabowicz@mng.gda.pl

Sekcja Ewidencji Muzealiów
Sekretarz Muzealnej Komisji Zakupów
Kustosz
Magdalena Podgórzak
tel. +48 58 301 70 61 w. 260
e-mail: m.podgorzak@mng.gda.pl

Administrator programu do ewidencji elektronicznej
Sylwia Parais
tel. +48 58 301 70 61 w. 260
e-mail: s.parais@mng.gda.pl

Sekcja Ruchu Muzealiów
Asystent muzealny
dr Marta Frączkiewicz
tel. +48 58 301 70 61 w. 204
e-mail: m.fraczkiewicz@mng.gda.pl

 

Adiunkt
Michał Zasłona
tel. +48 58 301 70 61 w. 204
e-mail: m.zaslona@mng.gda.pl

Sekcja dokumentacji wizualnej zbiorów
Kierownik
Małgorzata Pajkert
tel. +48 58 301 70 61 w. 261
e-mail: m.pajkert@mng.gda.pl

 

Specjalista ds. dokumentacji wizualnej
Janina Antczak
tel. +48 58 301 70 61 w. 237
e-mail: j.antczak@mng.gda.pl

 

Specjalista ds. dokumentacji fotograficznej
Grzegorz Nosorowski
tel. +48 58 301 70 61 w. 262
e-mail: g.nosorowski@mng.gda.pl

 

Specjalista ds. dokumentacji fotograficznej
Andrzej Leszczyński
tel. +48 58 301 70 61 w. 262
e-mail: a.leszczynski@mng.gda.pl

 

Dział Głównego Konserwatora Zbiorów

Główny Konserwator Zbiorów
Anna Gosławska-Fortuna
tel. 58 301 70 61 w. 202
e-mail: a.fortuna@mng.gda.pl

Starszy Konserwator - Zastępca Kierownika Działu Konserwacji Zbiorów
Cátia Wesołowska
tel. 48 58 301 70 61 w. 220
e-mail: c.wesolowska@mng.gda.pl

Dział Infrastruktury Muzealnej

Kierownik
Piotr Parol
tel. +48 58 301 70 61 w. 248
e-mail: p.parol@mng.gda.pl

Kierownik sekcji obsługi muzealnej
Grażyna Skierka
tel. +48 58 301 70 61 w. 250
e-mail: g.skierka@mng.gda.pl

Specjalista ds. infrastruktury
Anna Piórkowska
tel. +48 58 301 70 61 w. 227
e-mail: a.piorkowska@mng.gda.pl

Specjalista ds. infrastruktury muzealnej
Marek Błoński
tel. +48 58 301 70 61 w. 257
e-mail: m.blonski@mng.gda.pl

 

Starszy Referent
Koordynator wystaw i transportów muzealnych
Paweł Powirski
tel. +48 58 301 70 61 w. 257
e-mail: p.powirski@mng.gda.pl

 

Koorsynator wystaw i transportów muzealnych
Anna Wojdat-Zielińska
tel. +48 58 301 70 61 w. 243
e-mail: a.wojdat_zielinska@mng.gda.pl

 

Magazyn Gospodarczy
Teresa Kołkowska
tel. +48 58 301 70 61 w. 225
e-mail: t.kolkowska@mng.gda.pl

 

Nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną MNG

 

Józef Wardyn
tel. +48 58 301 70 61 w.232
e-mail: j.wardyn@mng.gda.pl


Przetargi

Mariusz Grym
tel. +48 58 307 59 12 w. 105
e-mail: przetargi@mng.gda.pl

Informatyka

Marek Koszlak
tel. +48 58 301 70 61 w. 253
e-mail: m.koszlak@mng.gda.pl

Maciej Cisak
tel. +48 58 301 70 61 w. 221
e-mail: m.cisak@mng.gda.pl

Dział Edukacji

Kierownik
Barbara Czarnek
tel. +48 58 301 70 61 w. 252
e-mail: b.czarnek@mng.gda.pl

Asystent muzealny
Kamila Glazer
tel. +48 58 301 70 61 w. 216
e-mail: k.glazer@mng.gda.pl

Dział Marketingu

Kierownik działu, Rzecznik prasowy
Małgorzata Posadzka
tel. +48 58 301 70 61 w. 209
tel. kom. + 48 502 756 901
e-mail: m.posadzka@mng.gda.pl

Specjalista ds. marketingu
Klaudia Ficak
tel.: +48 58 301 70 61 w. 224
e-mail: k.ficak@mng.gda.pl

Specjalista ds. marketingu
Paweł Burian
tel. +48 58 301 70 61 w. 224
e-mail: p.burian@mng.gda.pl

Dział Wydawnictw

Kierownik działu
dr hab. Tomasz Chinciński
tel. +48 58 301 70 61 w. 237
e-mail: t.chincinski@mng.gda.pl
 

Adiunkt
Magdalena Grus
tel. +48 58 301 70 61 w. 237
e-mail: m.grus@mng.gda.pl

 

Adiunkt
dr Tomasz Rabant
tel. +48 58 301 70 61 w. 222
e-mail: t.rabant@mng.gda.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
Janusz Soszka
tel. +48 58 301 70 61 w. 205
e-mail: j.soszka@mng.gda.pl

Specjalista ds. księgowości
Ewa Bembenek
tel. +48 58 301 70 61 w. 207

Samodzielne stanowisko ds. księgowości
Jolanta Gołębiewska
tel. +48 58 301 70 61 w. 254

Specjalista ds. księgowości
Grażyna Krystkiewicz
tel. +48 301 70 61 w. 240

Specjalista ds. księgowości
Barbara Moczyńska
tel. +48 58 301 70 61 w. 240

Dział Kadr

Kierownik
Anna Hoczyk
tel. +48 58 301 70 61 w. 245
e-mail: kadry@mng.gda.pl

 

Specjalista ds. kadr
Sylwia Gołembowska
tel. +48 58 301 70 61 w. 245
e-mail: kadry@mng.gda.pl

Biblioteka

e-mail: biblioteka@mng.gda.pl
czynna w poniedziałki i środy
w godzinach: 10.00–15.00

Kustosz
Helena Kowalska
tel. +48 58 301 70 61 w. 244
e-mail: h.kowalska@mng.gda.pl

Kierownik
Justyna Machnikowska
tel. +48 58 301 70 61 w. 212
e-mail: j.machnikowska@mng.gda.pl

 

Bibliotekarz
Beata Czapiewska
tel. +48 58 301 70 61 w. 212
e-mail: biblioteka@mng.gda.pl

 

Specjalista ds. dokumentacji działalności muzeum
Jarosław Wierzchołowski
tel. +48 58 301 70 61 w. 212
e-mail: j.wierzcholowski@mng.gda.pl

Oddziały

Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1
80 - 822 Gdańsk
tel. +48 58 301 70 61
fax +48 58 301 11 25
e-mail: info@mng.gda.pl

Kurator: dr Magdalena Mielnik
tel. +48 58 301 70 61 w. 218
e-mail: m.mielnik@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
ul. Cystersów 18
80 - 330 Gdańsk
tel./fax +48 58 552 12 71
e-mail: osn@mng.gda.pl

Kurator: Małgorzata Paszylka-Glaza
tel. +48 58 552 12 71 w. 150
e-mail: kurator.oliwa@mng.gda.pl

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)
ul. Cystersów 19
80 - 330 Gdańsk
tel./fax +48 58 552 12 71
e-mail: etnograf@mng.gda.pl

Kurator: Waldemar Elwart
tel. +48 58 552 12 71 wew. 107
e-mail: w.elwart@mng.gda.pl

Oddział Zielona Brama
ul. Długi Targ 24
80 - 828 Gdańsk
tel./fax +48 58 307 59 12
e-mail: zielona.brama@mng.gda.pl

Kurator: Małgorzata Ruszkowska-Macur
tel. +48 58 307 59 12 w. 105
e-mail: m.ruszkowska@mng.gda.pl

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)
ul. Długi Targ 24
80 - 828 Gdańsk
tel./fax +48 58 301 71 47
tel. +48 58 307 59 12 w. 119
e-mail: ggf@mng.gda.pl

Kierownik Działu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
tel. +48 58 301 71 47
tel. +48 58 307 59 12 w. 119
e-mail: m.zwolicka@mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego
Będomin 16
83 - 422 Nowy Barkoczyn
tel. +48 58 687 71 83
fax +48 58 687 74 24
e-mail: mhn@mng.gda.pl

Kurator: Przemysław Rey
tel. +48 58 687 71 83
e-mail: p.rey@mng.gda.pl

Muzeum Tradycji Szlacheckiej.
Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią

82 - 410 Stary Targ
Waplewo Wielkie
tel. +48 55 277 15 68
fax +48 58 301 11 25
e-mail: waplewo@mng.gda.pl

Kurator: Maciej Kraiński
tel. +48 55 277 15 68
tel. +48 58 307 59 12 w. 107
e-mail: waplewo@mng.gda.pl


NOMUS Nowe Muzeum Sztuki
Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku w budowie

ul. Długi Targ 24, pok. 31
80-828 Gdańsk
tel. +48 58 307 59 12 w. 108
e-mail: kontakt@nomus.gda.pl

Pełnomocniczka ds. NOMUS: Aneta Szyłak
tel. +48 307 59 12 w. 108
e-mail: a.szylak@mng.gda.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się