Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
61 Wykonanie remontu i przebudowy w celu dostosowania do potrzeb muzealnych pomi... 2016-10-27 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
62 Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Narodowego w Gdańsku 2016-09-19 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
63 Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. „Saga rodu Sobczaków” 2016-07-08 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
64 Transport dzieł sztuki na potrzeby wystawy Muzeum Narodowego w Gdańsku 2016-06-28 13:30 przetarg ograniczony 2019-01-30 Zobacz
65 Ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk M... 2016-06-28 12:45 przetarg ograniczony 2019-01-30 Zobacz
66 Dostawa do zamawiającego oleju opałowego w ilości ok. 95 tys. litrów do kotł... 2016-06-23 12:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
67 Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. „Lux in Oriente – Lux... 2016-06-23 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
68 Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. Exporting Zagreb 2016-03-01 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
69 Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. Rzeźby Beaty Czapskiej 2016-02-29 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
70 Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. Atelier Hanny i Leszk... 2016-02-22 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się