Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36m-cy fabrycznie nowego samo... 2019-03-19 11:30 przetarg nieograniczony 2019-05-17 Zobacz
22 Druk katalogu wystawy : Natura i duchowość. Carl Borromäus Ruthart (1630–1703) 2019-05-06 11:30 przetarg nieograniczony 2019-05-15 Zobacz
23 Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, Druk ma... 2019-03-06 11:30 przetarg nieograniczony 2019-03-14 Zobacz
24 Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku. Druk pub... 2019-02-12 12:30 przetarg nieograniczony 2019-02-27 Zobacz
25 Prace konstrukcyjne mające na celu wzmocnienie stropów nad piwnicą i nad part... 2018-12-10 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
26 Odtworzenie powierzchni ekspozycyjnych wraz z nadaniem nowej jakości pomieszc... 2018-11-27 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
27 Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk al... 2018-11-06 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
28 Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk ks... 2018-10-25 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
29 Wykonanie posadzki z wapienia olandzkiego w budynku Oddziału Sztuki Dawnej Mu... 2018-10-17 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz
30 Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk ksi... 2018-09-03 11:30 przetarg nieograniczony 2019-01-30 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się