Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 Wykonanie robót budowlanych w Dużym Refektarzu w budynku Oddziału Sztuki Dawn... 2017-10-23 11:30 przetarg nieograniczony 2017-10-30 Zobacz
22 Wykonanie dokumentacji projektowej do II etapu rewaloryzacji i adaptacji hist... 2017-09-26 11:30 przetarg nieograniczony 2017-10-18 Zobacz
23 Druk i dostawa dwutomowego katalogu wystawy Gdańsk protestancki w epoce nowoż... 2017-10-02 11:30 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
24 Druk i dostawa książki pt. Grzech w sztukach plastycznych i w systemie wartoś... 2017-08-22 12:30 przetarg nieograniczony 2017-10-02 Zobacz
25 Druk i dostawa katalogu wystawy pt. Pierwsza dekada (po Burzy nad światem). M... 2017-09-19 11:30 przetarg nieograniczony 2017-09-21 Zobacz
26 Remont dachu wraz z usunięciem stropów nad poddaszem użytkowym i montażem now... 2017-08-21 11:30 przetarg nieograniczony 2017-09-04 Zobacz
27 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36m-cy fabrycznie nowego samo... 2017-06-26 13:00 przetarg nieograniczony 2017-07-10 Zobacz
28 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36m-cy fabrycznie nowego samo... 2017-07-06 13:00 przetarg nieograniczony 2017-07-07 Zobacz
29 Wykonanie i dostawa gablot muzealnych wraz z montażem dla Muzeum Narodowego w... 2017-06-28 13:00 przetarg nieograniczony 2017-07-06 Zobacz
30 Druk i dostawa książki pt. „Autochrom – triumf koloru. W 110. rocznicę wynala... 2017-06-01 11:30 przetarg nieograniczony 2017-06-09 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się