Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jaracza w Gdańsku dla potrzeb mającego powstać Muzeum Sztuki Współczesnej jako oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Muzeum Narodowe w Gdańsku  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Ulica
ul. Toruńska  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2019-11-21  
Data publikacji do
2026-04-30  
Termin składania ofert
2019-11-29 11:30  
Numer zgłoszenia
ZP/DIM/U/21/2019  

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

  01. 21Ogłoszenie nr 626094.pdf 614,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02. 21SIWZ.pdf 774,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03. Załącznik nr 7.pdf 483,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7.pdf 288,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7a.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7b.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7c.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7d.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7e.pdf 876,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7f.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7g.pdf 289,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7h.pdf 177,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7i.pdf 179,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7j.pdf 173,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7k.pdf 138,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7l.pdf 264,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7m.pdf 793,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7n.pdf 591,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_1.pdf 446,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_2.pdf 145,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_3.pdf 105,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_4.pdf 109,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_5.pdf 256,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_6.pdf 89,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_7.pdf 91,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_8.pdf 86,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_9.pdf 165,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_10.pdf 131,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_12.pdf 252,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_13.pdf 84,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_11.pdf 717,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_15.pdf 89,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_14.pdf 85,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_16.pdf 89,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_17.pdf 121,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_18.pdf 285,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_19.pdf 112,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_20.pdf 84,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_21.pdf 90,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_23.pdf 297,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_22.pdf 83,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_24.pdf 346,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_25.pdf 167,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_26.pdf 87,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_27.pdf 267,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_28.pdf 221,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_29.pdf 143,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_31.pdf 199,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_30.pdf 196,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_39.pdf 660,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_38.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_41.pdf 284,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_40.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_42.pdf 295,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_43.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_45.pdf 230,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_44.pdf 507,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8A.pdf 206,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_8_46.pdf 9,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  04. Pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 646,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05. 21 Zestawienie ofert.pdf 675,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  06. 21 Wynik.pdf 677,82 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się