Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie posadzki z wapienia olandzkiego w budynku Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku położonego przy ul.Toruńskiej 1 w Gdańsku na terenie działki nr 142 obr.99.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Ulica
ul. Toruńska  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-10-02  
Data publikacji do
2025-02-28  
Termin składania ofert
2018-10-17 11:30  
Numer zgłoszenia
ZP/DIM/Rb/8/2018  

Szczegóły w załączniku.

Załączniki

  01. 8 Ogloszenie nr 631056.pdf 375,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02. 8SIWZ-1.pdf 522,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03. Zalacznik_5_Umowa_wzor.pdf 283,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04. zalacznik_10.pdf 25,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05. zalacznik_Nr6.pdf 337,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  06. zalacznik_Nr6a.pdf 275,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  07. zalacznik_Nr7.pdf 527,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  08. zalacznik_Nr7a.pdf 445,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  09. zalacznik_Nr7b.pdf 445,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. zalacznik_Nr7c.pdf 190,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. zalacznik_Nr7d.pdf 252,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. zalacznik_Nr7e.pdf 318,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. zalacznik_Nr7f.pdf 56,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Pytania i odpowiedzi 1.pdf 235,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. 8 Zestawienie ofert.pdf 324,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. 8 Wynik.pdf 363,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się