2015-03-16

Dane teleadresowe

Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80 - 822 Gdańsk


NIP: 583-10-13-769
Regon: 000276660

strona internetowa: http://www.mng.gda.pl
e-mail: info@mng.gda.pl

tel. +48 58 301 70 61
fax +48 58 301 11 25

Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1
80 - 822 Gdańsk
tel. +48 58 301 70 61
fax +48 58 301 11 25
e-mail: info@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
ul. Cystersów 18
80 - 330 Gdańsk
tel./fax +48 58 552 12 71
e-mail: osn@mng.gda.pl

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)
ul. Cystersów 19
80 - 330 Gdańsk
tel./fax +48 58 552 12 71
e-mail: etnograf@mng.gda.pl

Oddział Zielona Brama
ul. Długi Targ 24
80 - 828 Gdańsk
tel./fax +48 58 307 59 12
e-mail: zielona.brama@mng.gda.pl

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)
ul. Długi Targ 24
80 - 828 Gdańs
tel./fax +48 58 301 71 47
tel. +48 58 307 59 12 w. 119
e-mail: ggf@mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego
Będomin 16
83 - 422 Nowy Barkoczyn
tel. +48 58 687 71 83
fax +48 58 687 74 24
e-mail: mhn@mng.gda.pl

Muzeum Tradycji Szlacheckiej.
Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią

82 - 410 Stary Targ
Waplewo Wielkie
tel. +48 55 277 15 68
fax +48 58 301 11 25
e-mail: waplewo@mng.gda.pl

 

NOMUS Nowe Muzeum Sztuki
Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku w budowie
Biuro projektu: Zielona Brama
ul. Długi Targ 24 pok. 31
80-828 Gdańsk
tel. +48 58 307 59 12 w. 108
e-mail: kontakt@nomus.gda.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się