2015-03-16

Kierownictwo

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
dr hab. Jacek Friedrich

tel. +48 58 301 70 61 w. 229
e-mail: info@mng.gda.pl

Z-ca Dyrektora, Główny Konserwator Zbiorów Muzealnych
Anna Gosławska-Fortuna

tel. +48 58 301 70 61 w. 229
e-mail: a.fortuna@mng.gda.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
Janusz Soszka

tel. +48 58 301 70 61 w. 205
e-mail: j.soszka@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Dawnej
Kurator: Magdalena Mielnik

tel. +48 58 301 70 61 w. 218
e-mail: m.mielnik@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej
Kurator: Małgorzata Paszylka-Glaza

tel. +48 58 552 12 71 w. 150
e-mail: kurator.oliwa@mng.gda.pl

Oddział Etnografii
Kurator: Waldemar Elwart

tel. +48 58 552 12 71 wew. 107
e-mail: w.elwart@mng.gda.pl

Oddział Zielona Brama
Kurator: Małgorzata Ruszkowska-Macur

tel. +48 58 307 59 12 w. 105
e-mail: m.ruszkowska@mng.gda.pl

Galeria Fotografii, Dział
Kurator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

tel. +48 58 301 71 47
tel. +48 58 307 59 12 w. 119
e-mail: m.zwolicka@mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego
Kurator: Przemysław Rey

tel. +48 58 687 71 83
e-mail: p.rey@mng.gda.pl

Muzeum Tradycji Szlacheckiej.
Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią
Kurator: Maciej Kraiński

tel. +48 55 277 15 68
tel. +48 58 307 59 12 w. 107
e-mail: waplewo@mng.gda.pl


NOMUS Nowe Muzeum Sztuki
Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku w budowie

Pełnomocniczka ds. NOMUS: Aneta Szyłak
tel. +48 58 307 59 12 w. 108
e-mail: a.szylak@mng.gda.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się