2015-03-16

Kierownictwo

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Wojciech Bonisławski

tel. +48 58 301 70 61 w. 229
e-mail: info@mng.gda.pl

Z-ca Dyrektora, Główny Konserwator Zbiorów Muzealnych
Anna Gosławska-Fortuna

tel. +48 58 301 70 61 w. 229
e-mail: a.fortuna@mng.gda.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
Janusz Soszka

tel. +48 58 301 70 61 w. 205
e-mail: j.soszka@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Dawnej
Kurator: Magdalena Mielnik

tel. +48 58 301 70 61 w. 218
e-mail: m.mielnik@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej
Kurator: Małgorzata Paszylka-Glaza

tel. +48 58 552 12 71 w. 150
e-mail: kurator.oliwa@mng.gda.pl

Oddział Etnografii
Kurator: Waldemar Elwart

tel. +48 58 552 12 71 wew. 107
e-mail: w.elwart@mng.gda.pl

Oddział Zielona Brama
Kurator: Małgorzata Ruszkowska-Macur

tel. +48 58 307 59 12 w. 105
e-mail: m.ruszkowska@mng.gda.pl

Galeria Fotografii, Dział
Kurator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

tel. +48 58 301 71 47
tel. +48 58 307 59 12 w. 119
e-mail: m.zwolicka@mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego
Kurator: Przemysław Rey

tel. +48 58 687 71 83
e-mail: p.rey@mng.gda.pl

Muzeum Tradycji Szlacheckiej.
Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią
Kurator: Maciej Kraiński

tel. +48 55 277 15 68
tel. +48 58 307 59 12 w. 107
e-mail: waplewo@mng.gda.pl